OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Produkty » Profesionální tvorba www stránek

1.                Interní analýza a analýza konkurence

Očekávání

Ještě před tím, než se začne tvořit internetová prezentace, je třeba se zamyslet nad tím, čeho vlastně chceme dosáhnout. Cílů může být hned několik a každý preferuje jiný. Špatně nadefinované cíle nám v budoucnu mohou přinést nejedno překvapení. Proto by každá webová prezentace měla vzniknout na základě zodpovězení dvou prostých otázek: Co chci webovou prezentací docílit a co od ní bude očekávat uživatel? Bohužel, mnoho prezentací vzniklo pouze proto, že „konkurence to má také“ bez jakéhokoli dalšího cíle. Na počátku je vhodné položit si otázky o účelu a využití, neboť těm by se následně mělo podřídit celé řešení prezentace. Odpovědi na tyto otázky nám poskytnou řadu strategických informací, na jejichž základě budou moci grafici, kodéři, programátoři a projektoví manažeři dělat kvalifikovaná rozhodnutí.

Zájmy firmy

Firemní web musí odpovídat zájmům firmy. Webová prezentace by měla být perfektním doplněním k celkové firemní strategii a obchodní politice, tzn. měla by přesně vystihovat směr, kterým se firma chce do budoucna ubírat.

Co nabízí konkurence

Před započetím prací s konkrétními daty a požadavky zákazníka je vhodné, a pro inspiraci určitě velmi dobré, projít i různé konkurenční www stránky. Tímto krokem můžeme zjistit, co v daném oboru konkurenční společnosti svým uživatelům nabízejí, sdělují a umožňují v rámci svých webových stránek. Na základě toho můžeme přizpůsobit svoji webovou prezentaci, abychom potom v očích uživatelů byli porovnatelní a konkurence schopní na poli „internetového světa“.

Inovace

Vzhledem k tomu, že informační technologie nabízejí stále nové a nové možnosti, že vývoj internetových aplikací jde stále kupředu, je třeba i v rámci webových prezentací „nezaspat dobu“, sledovat trendy a slyšet na požadavky uživatelů našich stránek. Z tohoto důvodu je i v případě fungujících webových stránek nutná čas od času provést jejich inovace, abychom měli možnost uplatnit novější a tím i modernější design, který uživatele více upoutá a o nás toho uživateli hodně vypoví. Jednoduše řečeno, každé webové stránky by měly projít jednou za dva až tři roky inovací, protože to, co bylo postačující v minulosti, již dnes může být nedostatkem.

2.                Specifikace požadavků a cílů

Jaké jsou obchodní cíle firmy

Firemní web musí plnit obchodní cíle firmy. Typický firemní web může plnit jeden či více z následujících účelů: poskytování základních informací o firmě, přímý prodej, podpora prodeje, budování značky, zákaznická podpora, průzkum poptávky, atp. Tyto body jsou však velmi obecné a o cílech webu vypovídají jen málo. Například hned první bod může v praxi představovat jen jednostránkové shrnutí činnosti firmy a kontaktní údaje, ale také rozsáhlý soubor informací pro potenciální uživatele stránek. Definování cílů se na první pohled zdá tak jednoduché, že se mu obvykle věnuje velmi málo času. Pro úspěch stránek je to však klíčová fáze. Realistická strategie pro tvorbu stránek je vyváženým kompromisem mezi zájmy provozovatele a potřebami uživatelů. Všechna další práce na projektu může přijít na zmar, pokud se na začátku poctivě nedefinují cíle, které má webová prezentace splňovat.

Jaké jsou cíle budoucích uživatelů

Pokud se domníváte, že stačí webu určit vaše obchodní cíle a budete mít vyhráno, jste na omylu. Druhou stanu rovnice tvoří uživatelé. Web musí plnit i jejich cíle, jinak ho nebudou používat. Spolu se svou nabídkou tedy musíte zvažovat i poptávku a dbát na bohatost, aktuálnost a kvalitu webové prezentace.

Jaké jsou cílové skupiny uživatelů

Znalost cílové skupiny je důležitá k hlubšímu porozumění jejích potřeb, protože můžete již před započetím prací na webu učinit zásadní rozhodnutí, která ovlivní budoucí úspěšnost vašeho projektu. Přestože spousta firem může nabývat dojem, že jejich web zajímá všechny a proto v jejich případě není cílení nutné, není tomu tak. Takové weby jsou výjimkou. Mnohem více webů má jen jednu nebo dvě hlavní, poměrně úzké cílové skupiny. Pokud tedy nebudete „cílit“, vědomě tak snižujete efektivnost svého webu.

3.                Návrh obsahu a struktury prezentace

Kdo a jakým způsobem bude tvořit obsah webu

Za obsah webu považujeme v podstatě vše, co podává návštěvníkům nějakou informaci v jakékoli formě (texty, obrázky, videosekvence, schémata, diagramy i některé části navigace). Všem těmto součástem svého webu byste proto měli věnovat patřičnou pozornost. Při budování obsahu webu můžete využít: firemní marketingové materiály a propagační letáky, vlastní dokumentace výrobků, návody a specifikace, materiály od dodavatelů, články a recenze produktů, tiskové a výroční zprávy. Při přebírání již hotových materiálů ale vždy dejte dobrý pozor na odlišnost „papírového“ a internetového prostředí. Pokud naplníte svůj web dobře zvoleným a upraveným obsahem z vlastních zdrojů, můžete dále pro doplňování a rozvíjení webu využít zapojení návštěvníků stránek (formou komentářů, diskusních fór, galeriemi, atp.). Kromě vlastního a uživatelsky generovaného obsahu jsou dalším možným pramenem informací volně dostupné zdroje (elektronické encyklopedie, publikované články, atd.), zde však nikdy nezapomínejte na to, že co je volně dostupné, nebývá obvykle stoprocentně spolehlivé! Při tvoření obsahu webu mějme vždy na paměti, že často bývá důvodem vysoké návštěvnosti stránek právě zajímavý obsah.

Nároky na další rozvoj prezentace

Internet je velmi dynamicky vyvíjející se médium, které neustále vytváří nové výzvy pro zdokonalování webových stránek, proto je důležité dbát na nové rozvíjející se trendy. Bez vhodného a pravidelného rozvoje a aktualizace webových stránek totiž nepřimějete vaše zákazníky, aby se k vám pravidelně vraceli a místo toho by mohli začít raději navštěvovat vaši konkurenci.

Analýza klíčových slov

Správný výběr klíčových slov je důležitý nejen pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Je proto dobré volit taková klíčová slova, která používá cílová skupina webu. Klíčová slova by tedy měla co nejlépe vystihovat obsah a cíl vašeho webu. Zvolením jednoho slova (nebo víceslovné fráze), které téma vašeho webu (nebo jeho vybrané sekce či stránky) nejlépe vystihuje. Dále již můžete hledat synonyma, tj. jiná slova se stejným či podobným významem, a slova laterální, která sice neznamenají totéž, ale s tématem nějak, třeba i dost volně, souvisejí. Pokud již máte tato slova vybraná, je třeba dále z těchto slov vybrat ty, které lidé nejčastěji hledají a tím splnit požadavek „frekvence hledání“.

Návrh obsahu

Je třeba si uvědomit, že návštěvník na web přichází s určitým cílem, např. zjistit více informací o daném produktu. Málokdy je tento cíl přímo shodný s vaším cílem (např. prodat produkt), nicméně většinou mezi nimi vede delší či kratší spojnice. Potřebný rozsah a obsah webu je potom vymezen právě touto spojnicí. Obchodně úspěšný web tedy obsahuje právě takové informace, jež zajistí splnění cíle stránek. Říká se, že texty jsou na webu vaším prodavačem. Podobně jako dobrý prodavač by měly návštěvníka dovést k tomu, co potřebuje, zároveň ho však musí přesvědčit, že to skutečně potřebuje (a právě od vás). Kvalitní texty pracují i s psychologií potenciálního zákazníka, s jeho motivátory. Dbejme tedy vždy na to, aby naše stránky obsahovaly aktuální a relevantní informace (aktuality z roku 2003 jistě nebudou to pravé). Aby nebyl zákazník zklamán, musí text obsahovat to, co hledal a musí se v textu dobře orientovat. Toho dosáhneme členěním textu na odstavce, podnadpisy, odrážky, číslované odrážky, atd. Text musí být jasný a srozumitelný, dobře čitelný pro všechny uživatele a musí být správně strukturovaný. Pokud obsahuje obrázky, musí mít tyto alternativní popis. Také se snažme co nejvíce vyvarovat stránkám „ve výstavbě“, to totiž zákazníky spolehlivě odradí od dalších návštěv naší webové prezentace.

Návrh základní struktury a navigace

Jednoduchá a přehledná struktura (uspořádání) webových stránek potěší každého návštěvníka. Snadno se v nich zorientuje a najde si „tu svoji“ informaci. I to nejjednodušší uspořádání webových stránek by mělo zahrnovat: hlavní navigaci (menu), nadpis a text (obsah). Dalšími, většinou standardními, prvky jsou záhlaví a zápatí. Většina stránek obsahuje i další doplňkové prvky jako je vyhledávání, ankety a další prvky, závisející na obsahu webové stránky. Hlavní navigace webových stránek je cestou k požadovanému obsahu a v kterémkoli okamžiku by měla oznamovat uživateli: kde se momentálně na stránkách nachází, kam může postoupit a jak se dostane zpět. Hlavní navigace by měla být jednotná pro celý web, přístupná každému a jednotlivé odkazy by měly být výstižné a srozumitelné i pro laika.

4.                Volba řešení

Volba technického řešení

Volba konkrétního technického řešení závisí na spoustě okolností a může se diametrálně lišit případ od případu. Při výběru vhodného technického řešení se rozhodujeme hlavně dle požadavků na vlastnosti webu: očekávaná funkcionalita webu, flexibilita, rozšiřitelnost, snadná změna obsahu i vzhledu, provázání s dalšími systémy, očekávaný výkon a zátěž, atp.

Úpravy na míru

Každá společnost má své speciální požadavky a způsob, jakým chce prezentovat produkty či služby na svých webových stránkách. Na základě těchto individualit je možno přizpůsobit prezentaci dle potřeb (např. on-line rezervace zájezdů v případě cestovní kanceláře, atp.).

Volba vzhledu prezentace

Zvolení vhodného designu webové prezentace je dalším důležitým krokem ve tvorbě stránek. Grafické prvky jsou to první, co uživatel vnímá při vstupu do vaší prezentace, proto věnujte tomuto výběru zvýšenou pozornost. V případě, že nebude vašim představám vyhovovat ani jedna z připravených grafických šablon, může grafik vytvořit zcela individuální návrh designu šitý na míru právě vašim představám a požadavkům (úprava navigace, změna písma a stylů, barvy a grafické prvky sladit s firemními barvami, změna celého designu prezentace, změna nebo úprava motivu prezentace, atd.).

5.                Realizace zakázky

Postup při vývoji

Obsah zakázky je odvislý od úvodních přípravných analýz a návrhů. Zde si již můžeme stanovit a upřesnit další postupy, termíny plnění a samotné připomínkování při realizaci vývoje webové prezentace a přistoupit k samotné tvorbě.

Spolupráce s dodavatelem technického řešení

Je třeba, abyste byli dodavateli v této fázi plně k dispozici, co se týká veškeré potřebné součinnosti, dodávání podkladů, připomínkování a oponentur, zodpovídání dotazů, apod. V průběhu práce se může ukázat, že některá rozhodnutí byla chybná už v samotném návrhu, pak je nutná úprava samotného návrhu a případně i návrat de facto na začátek. Nepružná spolupráce ze strany objednatele bývá jedním z nejčastějších důvodů pozdržení celého projektu.

Školení

Součástí každého projektu, při kterém hraje nemalou roli samotný redakční systém pro plnění a správu obsahu webových stránek, je základní školení, které naučí budoucí uživatele pracovat s redakčním systémem. Logické uspořádání pracovní plochy redakčního systému a přehledné umístění ovládacích prvků mají zásluhu na tom, že uživatelé se naučí pracovat s redakčním systémem ve velice krátkém čase. Délka školení nepřesahuje tři hodiny.

Plnění obsahu

Základní předplnění obsahu je většinou zákazníkovi připraveno (za podmínky, že dodá k tomuto dostatečné informace a podklady). Dále si plní obsah stránek již většinou sám zákazník. Možnost plnění pomocí redakčního systému poskytuje zákazníkovi nesmírné výhody týkající se zejména přístupu k okamžitému publikování (umožňuje komukoli z firmy provádět změny samostatně a publikovat je během několika minut, oproti obvyklým dnům až týdnům). Další zvýhodněním je možnost plnění webových stránek pomocí redakčního systému naprosto netechnickým uživatelům, aniž by se museli učit HTML nebo jiný programovací jazyk nebo čekat, až si na ně udělá čas zaneprázdněný IT pracovník. S tím je spojeno i zvýšení angažovanosti pracovníků společnosti na publikování informací na webu a zároveň snížení rizika ztráty zákazníků z důvodu zastaralého obsahu na webu.

Napojení elektronického obchodu

Určení množství poskytovaných informací

Jedná se o první fázi při realizaci elektronického obchodu. V této části si musíme uvědomit, které informace o jednotlivých produktech je potřeba na elektronickém obchodu zobrazovat. V podstatě se jedná o analýzu, kde zjistíme, odkud budeme informace o produktech čerpat a jak podrobné informace budeme chtít na internetu zveřejňovat. Tady je důležité mít na paměti časovou náročnost při správě příliš podrobných informací u produktových karet. Proto je vhodné najít kompromisní řešení mezi vaším spotřebovaným časem a přínosem takto podrobných informací.

Analýza napojení

Nejdůležitější část realizace elektronického obchodu, kde je nutné si přesně stanovit, jakým způsobem bude provedeno napojení dat. Je potřeba zjistit možnosti komunikace informačního systému a elektronického obchodu, včetně možností rozsahu exportovaných (zboží, ceny, stavy skladů, objednávky přijaté, výdejky, faktury, dodací listy) a importovaných dat (registrace, objednávky, změny uživatelských údajů).

Korektnost dat

Pro správnou funkčnost propojení elektronického obchodu s informačním systémem je nutné zajistit korektnost dat. Všechny data určená pro elektronické obchodování musejí být korektně naplněny a mít všechny potřebné náležitosti, které si vyžaduje konkrétní napojení na informační systém.

Synchronizace

Poslední důležitou částí v napojování elektronického obchodu, je zajištění co největšího možného stupně automatizace při synchronizaci a přenosu dat. Cílem je dosáhnout výměny dat bez zásahu uživatele a úplné vyloučení lidského faktoru z této mezisystémové komunikace.

6.                Praktické nasazení

Funkční testování

Tvorba webových stránek je činnost poměrně náročná a celý proces od prvotního nápadu až po finalizaci stojí mnoho času a úsilí. Testování je velmi důležitou součástí vývoje a proto by určitě nemělo být zanedbáno. Na stránkách je třeba otestovat všechny objektivní i subjektivní faktory. Mezi objektivní faktory patří například validita zdrojového kódu a kaskádových stylů podle zvoleného standardu, funkčnost všech odkazů nebo splňování kritérií přístupnosti. Práce se subjektivními faktory je ve srovnání s objektivními náročnější. Mezi tyto faktory řadíme především použitelnost stránek a optimalizaci pro vyhledávače. Důležité je také zkontrolovat datovou velikost stránek a jednotlivých objektů a rychlost načítání obrázků, příloh, atp.

Uživatelské testování

Ani nejlepší webdesignér není schopný předem odhadnout chování uživatelů webu. Díky uživatelskému testování zjistíte, jakým problémům čelí na vašem webu jeho skuteční uživatelé. Dozvíte se, které prvky na jednotlivých stránkách nejsou pro uživatele srozumitelné. Zda se uživatelé na webu dokáží dobře orientovat nebo proč nejsou schopni správně vyplnit a odeslat objednávku ve vašem internetovém obchodě. Na základě provedeného uživatelského testování použitelnosti získáte seznam odhalených problémů s použitelností webu, díky němuž mohou následně být tyto problémy odstraněny.

Korektura textů

Jazyková korektura je víc než jen kontrola pravopisu. Je třeba zajistit čtivost, jazykovou správnost a stylistickou úroveň webových stránek. Téměř v každém textu se najdou chyby, to jednoduše vyplývá ze skutečnosti, že člověk je tvor omylný. Proto nenechávejte korekturu na svých klientech, ale předejděte je. Samozřejmě i v případě, že váš text bude prošpikován chybami, vaši klienti asi pochopí, co jste chtěli říct, ale zcela zjevně to nebude vrhat dobré světlo na vás. Nabídněte tedy svým zákazníkům tu nejvyšší kvalitu, působte na ně jako seriózní a profesionální partneři a není-li jiné cesty, najměte si na korekturu profesionálního jazykového korektora. Potom váš text zaujme zákazníka tím, čím skutečně má a vaši klienti to bezpochyby ocení.

Přesun e-mailových schránek

Pro přesun e-mailové schránky je třeba dodat seznam požadovaných e-mailových adres (vč. aliasů a obchodních skupin), na základě kterého budou zřízeny nové e-mailové schránky se stejnou doménovou koncovkou, totožnou s doménou vaší webové prezentace.

 

7.                Spuštění ostrého provozu

Přesměrování DNS záznamů

Přesměrováním DNS záznamu rozumíme spuštění webové prezentace do ostrého provozu. Dodavatelem vaší webové prezentace vám budou sděleny veškeré údaje potřebné pro bezproblémové přesměrování (IP adresa domény). Samotné přesměrování domény může provést pouze poskytovatel stávajícího hostingu a to jen na vyžádání vlastníka domény (většinou zákazník).

Funkční testování

Po přesunu webové prezentace na jinou doménu (spuštění prezentace do ostrého provozu) je třeba ji ještě jednou otestovat. V tomto případě je předmětem testování a kontroly už samotná funkcionalita webových stránek (např. zda se všechny obrázky a texty zobrazují zcela korektně, zda správně fungují všechny odkazy, atp.).

Novinky

Účetní program Money S3 se slevou 50%

22.1.2014

50% sleva na Money S3Pořiďte si účetní program Money S3 za výhodnou cenu.

Nové vzory ubrusů TCG

6.8.2012

Ubrus červené kytky Naskladnili jsme nové vzory ubrusů s kytkama

XBOX zdarma k Money S3

18.6.2012

XBOX zdarma k Money S3 PremiumXBOX zdarma k Money S3

archiv

BlueBoard.cz

 

TOPlist Valid XHTML 1.0 Strict